Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #12


Η αξιοπρέπεια δεν έγκειται στο να κατέχει κανείς τιμές, αλλά στο να τις αξίζει.

Dignity consists not in possessing honors, but in the consiousness that we deserve them.


Αριστοτέλης / Aristotle

Σχόλια