Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #19


Complexity is your enemy.

Any fool can make something complicated.
It is hard to make something simple.


Η πολυπλοκότητα είναι ο εχθρός σου.

Οποιοσδήποτε ανόητος μπορεί να κάνει κάτι περίπλοκο.
Το δύσκολο είναι να κάνεις κάτι απλό.
Richard Branson

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

the bright side of blogging :: by andriana