Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #20


Με τρεις λέξεις μπορώ να συνοψίσω όλα όσα έμαθα για την ζωή: η ζωή συνεχίζεται.
In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.


Robert Frost

Σχόλια