Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #38


Never help a child with a task at which he feels he can succeed.
Ποτέ μη βοηθάς ένα παιδί με κάτι που αισθάνεται ότι μπορεί να κατορθώσει μόνο του. 

Maria Montessori

Σχόλια