Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #2


We cannot become what we need to be, remaining what we are.
Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό που χρειάζεται, παραμένοντας αυτό που είμαστε.

Max De Pree

Σχόλια