Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #14


Η τέχνη της ιατρικής συνίσταται στο να διασκεδάζεις τον ασθενή έως ότου η φύση γιατρέψει την ασθένεια.

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.


Βολταίρος / Voltaire

Σχόλια