Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #15


Είμαστε αυτό που κάνουμε κατ' επανάληψη.

Η τελειότητα επομένως δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια.


We are what we repeatedly do.

Excellence therefore is not an act but a habit.


Αριστοτέλης / Aristotle

Σχόλια