Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #30


Watch carefully, 

the magic that occurs,
when you give a person,
just enough comfort, 
to be themselves.


Παρακολούθησε με προσοχή,

την μαγεία που συμβαίνει,
όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο,
μόλις αρκετή άνεση,
ώστε να είναι ο εαυτός του.



Atticus

Σχόλια