Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #42Χτίσε έναν καλύτερο κόσμο, είπε ο Θεός.
Και εγώ ρώτησα πώς;
Ο κόσμος είναι ένα τόσο απέραντο και πολύπλοκο μέρος τώρα.
Εγώ είμαι μικρός και άχρηστος.
Τι μπορώ να κάνω;
Και ο Θεός με όλη Του τη σοφία απάντησε, "Απλά χτίσε έναν καλύτερο εσύ".Build a better world, said God.
And I asked how?
The world is such a vast place and so complicated now.
I am small and useless.
What can I do?
God in all His wisdom said, "Just build a better you."

Σχόλια