Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #48


Health is the greatest gift,
contentment is the greatest wealth,
a trusted friend is the best relative,
liberated mind is the greatest bliss.

Η υγεία είναι το μεγαλύτερο δώρο,
η ικανοποίηση είναι ο μεγαλύτερος πλούτος,
ένας έμπιστος φίλος είναι ο καλύτερος συγγενής,
ο απελευθερωμένος νους είναι η μεγαλύτερη ευδαιμονία.

Buddha

Σχόλια