Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #9


I get up every morning determined to both change the world and have one hell of a good time. Sometimes this makes planning my day difficult.

Σηκώνομαι κάθε πρωί αποφασισμένος να αλλάξω τον κόσμο και να περάσω και υπέροχα. Μερικές φορές αυτό κάνει τον προγραμματισμό της ημέρας μου λιγάκι δύσκολο.

E. B. White

Σχόλια