Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #16


Όλοι σκέφτονται να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται να αλλάξει τον εαυτό του.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Leo Tolstoy

Σχόλια