Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #24


Ούτε ο υψηλός βαθμός ευφυίας, 
ούτε η φαντασία, ούτε και τα δύο αυτά μαζί 
κάνουν την ιδιοφυία.
Αγάπη, αγάπη, αγάπη,
αυτή είναι η ψυχή της ιδιοφυίας.

Neither a lofty degree of intelligence
nor imagination nor both together
go to the making of genius.
Love, love love, 
that is the soul of genius.


Wolfgang Amadeus Mozart

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

the bright side of blogging :: by andriana