Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

March = Yellow


Κίτρινο σαν τον πολύτιμο ήλιο, τον καινούργιο μας καναπέ, τη δημιουργικότητα, τη δημιουργία και εσένα... που όταν ο ήλιος λείπει, you are my sunshine.

Yellow like the precious sun, our new sofa, creativity, creation and you... because when the sun is missing, you are my sunshine.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

the bright side of blogging :: by andriana

Αρχειοθήκη LifeLikes