Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #26


It's not what you look at that matters, it's what you see.
Σημασία δεν έχει τι κοιτάς, αλλά τι βλέπεις.


Henry David Thoreau


Σχόλια