Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #49


We do not see things as they are, we see them as we are.
Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι αυτά, τα βλέπουμε όπως είμαστε εμείς.

Anais Nin

Σχόλια