Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #7


Γνώρισα το καλό και το κακό,
την αμαρτία και την αρετή, το δίκιο και το άδικο,
δίκασα και δικάστηκα
πέρασα μέσα από τη γέννηση και το θάνατο,
τη χαρά και τον πόνο, τον ουρανό και την κόλαση,
και στο τέλος αναγνώρισα
ότι είμαι σε όλα
και όλα είναι μέσα μου.


I have known good and bad, 
sin and virtue, right and wrong; 
I have judged and have been judged; 
I have gone through birth and death, 
joy and pain, heaven and hell; 
and what I realize in the end 
is that I am in all 
and all is in me.

Hazrat Inayat Khan

Σχόλια