Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #10


In our lives we cannot do great things, but small things with great love!

Στη ζωή μας δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αλλά μικρά με μεγάλη αγάπη!

Mother Theresa / Μητέρα Τερέζα

Σχόλια