Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

December = Silver


Ασημί όπως η λάμψη, η νύχτα που δεν τελειώνει, οι χοροί και το κρύο.
Silver like the shining, the night that never ends, the dances and the chill.


1 σχόλιο:

the bright side of blogging :: by andriana

Αρχειοθήκη LifeLikes