Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #23


The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.
Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στο να έχουμε νέα μάτια.

Marcel Proust

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

the bright side of blogging :: by andriana