Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #25


Δεν μπορεί κανείς να επιθυμήσει ό,τι δεν γνωρίζει.
Nobody can desire what he isn't aware of.

Πλάτων / Plato

Σχόλια