Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #32


The world's favorite season is the spring.
All things seem possible in May.


Η αγαπημένη εποχή όλου του κόσμου είναι η άνοιξη.

Όλα φαίνονται δυνατά τον Μάιο.


Edwin Way Teale


Σχόλια