Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #36


Μητέρα είναι το όνομα για τον Θεό στα χείλη και τις καρδιές των μικρών παιδιών.
Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.

William Makepeace Thackeray

Σχόλια