Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #39


If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.

Αν όλοι πετούσαμε τα προβλήματά μας σε μία στοίβα και βλέπαμε των υπολοίπων, 
τότε θα τραβούσαμε τα δικά μας πίσω.

Regina Brett

Σχόλια