Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #50


Be careful how you interpret the world: it is like that.
Πρόσεχε πώς ερμηνεύεις τον κόσμο: είναι έτσι.


Erich Heller

Σχόλια