Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #3


To dare is to lose one's footing momentarily.  To not dare is to lose oneself.
Το να τολμάς είναι να χάνεις το στήριγμά σου στιγμιαία. Το να μην τολμάς είναι να χάνεις τον εαυτό σου. 

Soren Kierkegaard

Σχόλια