Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #4


Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τα πράγματα που βλέπεις αλλάζουν.
If you change the way you look at things, the things you look at change.

Wayne W. Dyer

Σχόλια