Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #6


We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
Όλοι ζούμε στον υπόνομο, αλλά μερικοί από εμάς κοιτάμε τ' αστέρια.

Oscar Wilde

Σχόλια