Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #11


Οι φυσικές δυνάμεις εντός μας, είναι οι πραγματικοί θεραπευτές της νόσου.

Natural forces within us are the true healers of disease.

Ιπποκράτης / Hippocrates

Σχόλια