Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #46


Γιατί τα λόγια τις περσινής χρονιάς ανήκουν στη γλώσσα του περσινού χρόνου
Και τα λόγια του επόμενου περιμένουν μιαν άλλη φωνή.

Τ. Σ. Έλιοτ

For last year's words belong to last year's language 
And next year's words await another voice.

T. S. Eliot

Σχόλια