Σοφά Λόγια ♥ Wise Words #41


The measure of intelligence is the ability to change.
Το μέτρο της νοημοσύνης είναι η ικανότητα να αλλάξεις.

Albert Einstein

Σχόλια